Zpracujeme vám kompletní projekt

Naše společnost s tradicí a mnohaletými zkušenostmi nabízí provedení jakékoli vodovodní přípojky a kdekoli. Zpracujeme vám veškerou kompletní projektovou dokumentaci před samotným provedením. S tím souvisí i naše obstarání všech potřebných vyjádření příslušných úřadů a institucí, které se k navržení trase vedení vyjadřují. To vše oběhneme za vás. Na obecním úřadě zajistíme též výkopové povolení, potřebné před zahájením […]